Treasury Analist

Treasury Analist

Het takenpakket van een Treasury Analist

De Treasury Analist staat in voor het dagelijks cashmanagement en financieringen tussen bedrijven, beheert de schatkistsystemen en zorgt voor rapportages en prognoses. Hij of zij…

  • onderhoudt contacten met werkmaatschappijen en banken;
  • geeft intern advies over garanties en documentaire kredieten.

De Treasury Analist heeft steeds oog voor de samenhang tussen treasury en fiscale en operationele systemen. Hij of zij tekent mee het beleid en de procedures van treasury uit.

Het profiel van een Treasury Analist

  • Master in TEW, HW en HI;
  • ervaring met Treasury Management;
  • 4 tot 5 jaar relevante ervaring;
  • goede kennis van Nederlands en Engels.

Wiki woordenlijst